Aplicare corect? a tapetului
 
Un tapet poate face o diferen?? destul de mare in imaginea oric?rei camere ?i dac? ?nv??a?i s? ?l aplica?i mod corect, ve?i fi gata pentru a v? transforma casa. Este relativ u?or s? ?nv??a?i cum s? a?eza?i un tapet, dar este nevoie de r?bdare ?i aten?ie la detalii, mai ales dac? aplica?i un tapet cu model, care necesit? potrivire la ?mbin?ri.
Aduna?i materialele necesare ?i citi?i aceste instruc?iuni ?i orient?ri ale produc?torului ?nainte de a ?ncepe.
 
1. Preg?ti?i pere?ii
 
Dac? aplica?i un tapet pe gips carton nou, preg?ti?i ?nt?i peretele cu grund pentru tapet, pentru a sigila gips cartonul ?i pentru a ajuta h?rtia s? adere la perete.
Sp?la?i orice murd?rie sau praf ?i nisip de pe pere?ii vechi ?i netezi?i orice vopsea cojit?. Scoate?i tapet vechi folosind solu?ia de ?ndep?rtare tapet, o lam? lat? ?i ni?te c?rpe.
Scoate?i prizele electrice ?i capacele (?ntrerup?toarele) de lumin?.
Folosi?i un cu?it de chit pentru a aplica chitul peste g?uri sau cr?p?turi. L?sa?i chitul s? se usuce, apoi ?lefui?i u?or p?n? c?nd suprafa?a este neted?.
 
2. Alege?i un punct de pornire
 
Prima band? de tapet se va alinia cu ultima band? de tapet pe care o aplica?i ?i modelul ar trebui s? se potriveasc? (alinieze) ?n acel loc. Ar trebui s? ?ncepe?i ?i s? termina?i aplicarea tapetului ?ntr-un col?, l?ng? perdele sau ?n spatele unei u?i, astfel ?nc?t nepotrivirea de model s? fie mai pu?in evident?. Punctul focal al camerei ar trebui s? aib? cele mai pu?ine ?mbin?ri.
M?sura?i de la punctul de pornire ?i de a folosi un nivelator cu care care s? trasa?i u?or o linie vertical? pe perete. Aceast? linie marcheaz? unde ar trebui s? fie plasat? prima band? de tapet.
 
3. T?ia?i tapetul
 
A?eza?i prima rol? de h?rtie, cu partea imprimat? ?n jos, pe suprafa?a de lucru plan?. Fixa?i parte de sus ?i de jos a modelului. M?sura?i, apoi t?ia?i prima band? de tapet la lungimea corect?, ad?ug?nd c??iva centimetri in plus la partea de sus ?i de jos. (Acestea vor fi t?iate mai t?rziu). M?sura?i ?i t?ia?i urm?toarele c?teva benzi, acord?nd aten?ie la potrivirea, ?mbinare modelului (modelul tapetului ?ncepe pe o f??ie ?i se contiunua pe urm?toarea).
 
4. Aplica?i pasta pentru tapet
 
Atentie: la tepeturile pe suport ne?esut - vlies adezivul se aplica numai pe perete, pe tapet NU.
Prepara?i pasta pentru tapet ?n conformitate cu instruc?iunile produc?torului, pentru o aplicare ideal?. Aplica?i pre-amestecul de past?, folosind o perie mare pentru lipire sau rol? pentru vopsea, ?ncep?nd aplicarea de la mijloc p?n? la margini. Asigura?i-v? c? toate zonele sunt acoperite cu past? f?r? pete nelipite. ?ndoi?i u?or ?n partea de sus a foii p?n? la mijloc, astfel ?nc?t p?r?ile laterale lipite s? se ating?. Apoi, ?ndoi?i partea din marginea de jos p?n? la mijloc. Acest lucru permite pastei s? se conserve ?i s? nu se usuce. Nu crea?i cute pe tapet.
 
5. Aplica?i tapetul
 
?ncep?nd de la tavan, derula?i cu aten?ie jum?tatea de sus a primei piese de tapet ?i a?eza?i u?or marginea lateral? a benzii de-a lungul liniei de m?surat. Nu uita?i s? l?sa?i c??iva centimetri de h?rtie ?n plus ?n partea de sus ?i de jos pentru a fi t?iate mai t?rziu.
Atunci c?nd banda este ?n pozi?ia corect?, l?sa?i ?n jos jum?tatea vertical? de jos ?i netezi?i u?or h?rtia de perete cu m?inile, ?ncep?nd de la o margine ?i continu?nd mai departe. Utiliza?i o perie sau un burete umed de netezire pentru a elimina orice bul? de aer. Utiliza?i o rol? pentru a netezi u?or ?n jos marginile tapetului.
 
6. T?ia?i excesul de h?rtie
 
Folosi?i o lam? lat? pentru aplicare chit pentru a men?ine ?n jos partea de sus a benzii de tapet la nivelul tavanului. Utiliza?i cu?itul de utilitate sau lama cu margini drepte s? t?ia?i excesul de tapet. Se repet? acela?i lucru ?n partea de jos a benzii. Cur??a?i cu grij? orice past? de pe tavan ?i ?ipci. ?terge?i banda de tapet cu un burete curat ?i umed pentru a elimina bulele de aer ?i pasta r?mase.
 
 
7. Netezi?i col?urile
 
La col?uri, m?sura?i distan?a de la ultima band? de tapet cu l??ime maxim? p?n? la col?uri. Ad?uga?i 1 inch la aceast? m?sur?toare ?i t?ia?i urm?toarea band? de tapet la acea l??ime. Activa?i  sau aplica?i past? pe banda de tapet.
Aplica?i tapetul pe perete, asigur?ndu-v? s?-l netezi?i total pe linia col?urilor ?n cazul col?urilor interioare sau ?n jurul liniei col?urilor ?n cazul col?urilor exterioare.
La col?, face?i o fant? mic? din partea de sus a benzii spre perete, pentru a permite benzii de a se culca plat pe tavan. Repeta?i pe partea de jos, pentru a permite benzii de a se culca la podea. T?ia?i partea superioar? ?i inferioar? ?i cur??a?i banda.
 
8. Aplica?i ?n jurul col?urilor
 
A?eza?i urm?toarea band? de tapet pe perete astfel ?nc?t s? se suprapun? peste cel 1 inch extra de h?rtie din bucata anterioar?.
 
9. Repeta?i aplicarea benzilor ?n toat? ?nc?perea
 
Continua?i s? aplica?i urm?toarele benzi de tapet, av?nd grij? s? se potriveasc? modelului, t?ind la tavan ?i podea, ?ndep?rt?nd orice cute sau bule de aer, asigur?nd ?mbin?rile, ?i cur???nd pasta de pe h?rtie
 
10. ?nlocui?i ?ntrerup?toarele de lumin? ?i prizele de curent
 
Dac? dori?i, acoperi?i ?ntrerup?toarele ?i prizele cu tapet, dar av?nd grij? la potrivirea ?mbin?rilor tapetului.
 
Sfaturi:
1. Nu v? gr?bi?i. Lucra?i ?ncet pentru a evita gre?elile.
2. Asigura?i-v? o zon? extins? pentru a lucra ?i v? ?nghesui?i.
3. Acoperi?i cu past? fiecare zon? de pe partea din spate a tapetului. Orice zon? r?mas? uscat?, chiar ?i un mic spa?iu, va crea bule ?i nu va adera la perete.
4. Netezi?i u?or suprafe?ele h?rtiilor. Nu aplica?i nici o presiune pe partea superioar? (fa?a) tapetului.
5. Cur??a?i cu grij? suprafa?a tapetului ?nainte de uscarea pastei.
De ce ave?i nevoie: 
?Tapet ?i past?
?Arie de suprafa?? extins? ?i plat?
?M?sur?tor ?i nivelator pentru tapet
?Scar?
?P?nz?
??mirghel, ?paclu, lam? aplicare chit 
?G?leat?, ap?, tav? pentru ap?, burete, c?rpe ?Cu?it de utilitate sau lam? cu marginea dreapt? 
?Perie de netezire

Nu sunt produse în această categorie.