Aplicarea corect? a fototapetului
 
Pasul 1
Dac? nu sunte?i sigur cu privire la aplicarea fototapetului, v? rug?m s? consulta?i un decorator profesionist. TrendExpert.ro nu ??i poate asuma responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat muralului dvs. dup? ce-l a fost livrat sau ?n timpul aplic?rii.
?nainte de a ?ncepe! Peretele ar trebui s? fie frecat, dimensionat ?i bine preg?tit ?nainte de a aplica fototapetul.
Fototapetul a fost pre-t?iat ?n buc??i de tapet egale ?n l??ime ?i lungime.
 
Pasul 2
?n primul r?nd, organiza?i-v? f??iile de tapet ?n ordinea ?n care va trebui s? le aplica?i, avans?nd de la st?nga spre dreapta.
M?sura?i ?n?l?imile pere?ilor la ambele capete, astfel ve?i ?ti ?n?l?imea maxim? a pere?ilor ?i permite?i c??iva centimetri in plus astfel ?nc?t s? pute?i t?ia h?rtia ?i s? crea?i un aspect elegant.
M?sura?i l??imea tapetului. Utiliza?i aceast? m?sur?toare pentru a trage o linie vertical? pe l??ime de la marginea st?ng? a peretelui. Folosi?i un fir cu plumb pentru a trasa aceast? linie dreapt?.
Fototapetul dvs. este proiectat pentru a fi aplicat cu ajutorul unei paste standard pentru tapet.
Dac? sunte?i nou ?n aplicarea tapetului, v? recomand?m s? folosi?i o past? pre mixat?, disponibil? ?n comer?.
 
Pasul 3
Aten?ie: la fototapetele pe suport ne?esut - vlies adezivul se aplica numai pe peret, pe fototapet NU.
Dac? sunte?i mul?umit de utilizarea unui amestec uscat, prepara?i pasta pentru tapet ?n conformitate cu instruc?iunile produc?torului, pentru o aplicare ideal?. Aplica?i pasta cu generozitate la prima aplicare a tapetului. Alinia?i col?ul din marginea dreapt? cu linia pe care tocmai a?i trasat-o ?i folosi?i peria dvs. de tapet pentru a netezi tapetul ?n marginile ?i col?urile peretelui.
Aplica?i uniform pentru a preveni exfolierea. G?ndi?i-v? la banda de tapet ca av?nd trei dungi de-a lungul acesteia. Trebuie s? acoperi?i banda central? a f??iei ?i apoi banda cea mai apropiat? ?i cea mai ?ndep?rtat?.
 
Pasul 4
Lipi?i prima lungime ?i ?ndoi?i capetele spre interior, astfel ?nc?t lipiciul s? fie pe lipici. Acest lucru este important, deoarece ofer? timpul necesar lipiciului pentru a-?i face efectul.
Trebuie s? fi?i atent s? nu crea?i cute pe tapet, ?ndoi?i-l mereu u?or. Odat? ce capetele sunt pliate, plia?i noile capete spre centrul, pentru a crea o armonic?. Acest lucru va face tapetul u?or de manevrat atunci c?nd este aplicat.
Verifica?i care este partea de sus a tapetului (marca?i-l pe spate dac? este necesar, ?nainte de lipire), ?i aplica?i-l pe perete.
 
Pasul 5
Doar c?teva ziduri sunt cu adev?rat p?trate sau perfect verticale. Pentru a dep??i acest lucru, ?i pentru a evita ca modelul dvs. s? fie aplicat str?mb, marca?i ?ntotdeauna o linie de creion vertical? fa?? de un fir cu plumb (firul cu plumb se poate face cu o greutate ata?at? la un fir sub?ire). L?sa?i plumbul s? se balanseze liber p?n? c?nd acesta este ?n repaus ?nainte de a trasa cu creionul pe peretele din spatele firului.
Porni?i de la partea de sus a peretelui. A?eza?i h?rtia principal vertical. Prima bucat? ar trebui s? fie aliniat? cu precizie l?ng? linia de orientare. Aminti?i-v? s? l?sa?i un mic surplus la fiecare cap?t, astfel ?nc?t s? pute?i t?ia cu grij?.
Prima lungime este aplicat? ?i lungimile ulterioare sunt aplicate tot pe r?nd. ?in?nd partea superioar? a lungimii, deschide?i cu aten?ie pliul de sus ?i lipi?i u?or jum?tatea superioara a lungimii pe perete.
 
Pasul 6
Dup? ce prima f??ie este aplicat? corect, pute?i ?ncepe s? aplica?i fiecare dintre f??iile r?mase, astfel ?nc?t marginile s? se alinieze cu precizie, pentru a crea ilustra?ia dumneavoastr?.
Asigura?i-v? c? modelul este orientat ?n modul corect ?i nu presupune?i c? la sf?r?itul rolei este partea de sus a acesteia - nu este ?ntotdeauna a?a! Marca?i partea din spate a h?rtiei, cu un T ?n partea de sus, acest lucru ajut? la evitarea confuziei ulterioare.
 
Pasul 7
Netezi?i orice valuri sau bule pe m?sur? ce trece?i cu pensula sau instrumentul de netezire peste tapet ?i ?terge?i orice exces de past? cu un burete umed. C?nd pozi?iona?i benzi suplimentare, asigura?i o ?mbinare cap la cap a modelului, apoi netezi?i spre margini, elimin?nd bulele de aer.
C?uta?i toate umfl?turile de suprafa??. ?n?epa?i-le cu un ac sau cu v?rful unei lame de ras ?i apoi ?mpinge?i afar? aerul sau excesul de adeziv.
 
Pasul 8
Deschide?i pliul de jos ?i s? continua?i netezirea h?rtiei ?n jos, spre plint?.
 
Pasul 9
C?nd sunte?i sigur c? f??iile de tapet sunt aliniate drept ?i corect, t?ia?i surplusul de sus, de pe lateral ?i de jos cu cu?itul pentru tapet.
Poate s? v? fie mai u?or s? a?tepta?i timp de dou? sau trei ore ?nainte de a t?ia surplusurile de pe perete pentru a permite tapetului s? se usuce, ceea ce face mai u?oar? t?ierea.
 
Pasul 10
Pentru prize ?i ?ntrerup?toare, elimina?i pl?cile din fa?? ?i pune?i h?rtie peste cutiile electrice ?ncastrate. Cu cu?itul de utilitate t?ia?i suprapunerea, decup?nd un dreptunghi ?n h?rtie care s? fie de aceea?i dimensiune ca ?i cutia ?n sine.
ATEN?IE: pasta de acoperire a peretelui este un conductor puternic de electricitatea, astfel ?nc?t este necesari s? opri?i alimentarea electric? a circuitelor la care lucra?i de pe ?ntrerup?tor sau cutia de siguran?e. Daca ave?i nevoie de lumin? suplimentar?, conecta?i un prelungitor la o priz? dintr-o alt? camer?. ?nlocui?i pl?cile frontale.
 
Pasul 11
Face?i un pas ?n spate ?i admira?i fototapetul!!
 

Instruc?iuni de aplicarea fototapet Komar pe lb. englez? cu video.

Instruc?iuni de aplicarea fototapet Consalnet pe lb. englez?.

 

Nu sunt produse în această categorie.