SC Trendexpert SRL ?n calitate de proprietar al site-ului, ??i rezerv? dreptul de a face modific?ri ?i actualiz?ri ale acestor termeni ?i condi?ii, precum ?i ale ofertei, f?r? o notificare prealabil? ?i f?r? precizarea motivelor.

Securitatea datelor cu caracter personal
Conform cerin?elor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, modificat? ?i completat? ?i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private ?n sectorul comunica?iilor electronice Sc TrenExpert SRL are obliga?ia de a administra ?n condi?ii de maxim? siguran?? ?i doar pentru scopurile specificate datele personale furnizate de dumneavoastr?. 

Scopul colect?rii datelor cu caracter personal este pentru a putea onora comenzile, precum ?i a v? transmite informa?ii despre promo?iile care se desf??oar? pe site-ul nostru.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficia?i de dreptul de acces, de interven?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ?i dreptul de a v? adresa justi?iei. Totodat?, ave?i dreptul s? v? opune?i prelucr?rii datelor personale care v? privesc ?i s? solicita?i ?tergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, v? pute?i adresa cu o cerere scris?, datat? ?i semnat? prin e-mail: contact@trendexpert.ro. 

Accesarea site-ului ?i crearea unui cont echivaleaz? cu acceptul utilizatorilor asupra proces?rii datelor cu caracter personal ?n scopurile mai sus prezentate.

Comenzi
Conform legilor ?n vigoare, comanda f?cut? pe acest website se consider? un contract ?ntre utilizator ?i SC Trendexpert SRL ?i trebuie executat de c?tre ambele p?r?i. Acesta ?nseamn? c? SC Trendexpert SRL se oblig? s? livreze produsele comandate, iar utilizatorul se oblig? s? pl?teasc? contravaloarea comenzii.

Pre?uri
Toate pre?urile afi?ate pe site sunt ?n RON ?i con?in TVA.
Pre?urile afi?ate nu con?in taxele de transport. Aceste taxe vor fi comunicate telefonic. Ne rezerv?m dreptul de a modifica pre?urile ca urmare a schimb?rii cursului de schimb valutar.
Din momentul ?n care v?nz?torul a confirmat comanda cump?r?torului, pre?urile nu mai pot fi schimbate.

Livrare
Costul livr?rii este suportat de cump?r?tor. Livrarea produselor se va face prin Fan Curier ?n toat? ?ara, pe baza unor tarife negociate cu ei. Pentru produsele ?n stoc, livrarea se face in 24-48 h, numai dac? comanda depuse online sau telefonic a fost predat? p?n? la ora 15. La primirea coletului v? rug?m s? verifica?i starea acestuia ?i dac? considera?i c? marfa este deteriorat? din cauza transportului, nu-l prelua?i. Deasemenea se mai verific? ?i codul tapetului comandat. Reclama?ii ulterioare nu avem posibilitatea s? le primim.In cazul ?n care marfa prezint? defecte de fabrica?ie, avem obliga?ia s? vi-l schimb?m, cu condi?ia s? ne returna?i ?ntreaga rola sau produsul, cu eticheta aferenta. Marfa defect? se returneaz? ?n maxim o s?pt?m?n? de la primirea coletului. Produsele care nu sunt ?n stoc, livrarea se face ?n func?ie de termenul comunicat la confirmarea comenzii.

Modalit??i de plat?
Pentru produse aflate ?n stoc, plata se poate efectua prin virament bancar conform facturii proforme sau ramburs la preluarea coletului.
Pentru comenzile a c?ror valoare total? nu dep??esc 500 de ron valoarea se achit? ramburs la primirea coletului.
Pentru comenzile a c?ror valoare total? dep??esc 500 de ron se achit? un avans de 50% din valoarea comenzii, prin transfer bancar, pe baza unei facturi proforme, iar restul de plat? se va achita ramburs, la primirea coletului.

Returnarea produselor
Conform legislatiei in vigoare, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice.

Astfel, consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Renuntarea la cumparare in termen de 10 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier. Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Va rugam sa ne anuntati in scris intentia de returnare a produselor.
Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acelasi serviciu de transport cu care s-a facut expedierea. Contravaloarea produselor returnate (fara taxe de livrare - tur-retur) vor fi achitate intr-un cont bancar transmis de catre Dvs in decurs de 10 zile lucratoare de la preluarea coletului.

Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand sau, la optiunea clientului, ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.
Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, in cazul achizitionarii de produse din magazinul online TRENDEXPERT.RO folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

Copyright
Site-ul ?i toate elementele acestuia: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe ?i alte date este proprietatea SC Trendexpert SRL.
Folosirea f?r? acordul SC Trendexpert SRL oric?ror elemente enumerate mai sus se pedepse?te conform legilor ?n vigoare.